EMOCJONALNY KOMPAS 2.0

 

Emocjonalny kompas 2.0 to projekt w którym udział wzięło już kilka tysięcy osób.

 • Psychologia w bardzo jasny sposób pokazuje, że naszymi działaniami na poziomie podświadomym kierują emocje. Są to wzorce stworzone na etapie naszego dzieciństwa, szczególnie trzech pierwszych lat, które później wpływają  na całe życie prywatne i zawodowe. 
 • Według Pola Ekmana, czołowego badacza ekspresji mimicznych, istnieje zestaw emocji wspólny dla całego gatunku ludzkiego. Podobnie zakładał już Darwin. 
 • Ludzie na całym świecie, bez względu na różnice kulturowe rasę, płeć, poziom wykształcenia, wyrażają podstawowe emocje w podobny sposób. Choć kultura też ma znacznie. (Biehl i in. 97)
 • Badania wykazały że nastroje pozytywne i negatywne wpływają na to w jaki sposób ludzie przetwarzają informacje i postrzegają otoczenie (Clore i Huntsinger 2007, Forgas 2008)
 • „Emocje są  dosłownie tym, co pobudza nas do dążenia ku naszym celom; to one są źródłem motywacji. Wspaniała praca zaczyna się od wspaniałych i silnych  uczuć.” (Daniel Goleman)
 • Ludzie mogą zapomnieć, co powiedziałeś, mogą zapomnieć, co zrobiłeś, ale nigdy nie zapomną tego, jak się dzięki Tobie poczuli. (Maya Angelou)
 • „Dopóki nie uczynisz nieświadomego – świadomym, będzie ono kierowało Twoim życiem, a Ty będziesz nazywał to przeznaczeniem.”  (Carl Gustav Jung)

Czym jest emocjonalny kompas 2.0

Często trudno je nawet nazwać… a co dopiero skutecznie sobie z nimi radzić i świadomie wykorzystywać. Czy masz świadomość tego, ze emocje są podstawą absolutnie każdego szkolenia opartego na wiedzy psychologicznej, że przenikają każdą dziedzinę życia prywatnego i zawodowego?

Czy istnieje jakieś uniwersalny język, którym posługują się wszyscy ludzie bez względu na pochodzenie czy miejsce zamieszkania? Tak istnieje…to emocje. Coś co dotyczy absolutnie każdego człowieka i przenika absolutnie każdą dziedzinę życia. Co więc sprawiło, że przez wiele lat w rozwoju osobistym, czy szkoleniach biznesowych były one zostawione trochę z boku, że uczuliśmy się sztywnych reguł zamiast elastycznego reagowania na zmieniającą się rzeczywistość.
Odpowiedź jest prosta, jak zawsze…najtrudniej jest dotknąć tego co najbardziej istotne. Tym czasem emocje są podstawą absolutnie każdego szkolenia dotyczącego tak zwanych kompetencji miękkich czyli tych opartych na wiedzy psychologicznej.
Niektóre bardzo racjonalne osoby, przekonane o tym, że ukrywanie emocji jest siłą, próbują nimi zarządzać. 
Zakładają, że emocje powinny być schowane bo dzięki temu będziemy postrzegani jako bardziej profesjonalni, inteligentni czy racjonalni.  Emocje jednak działają niezależnie od naszej woli przekonań czy oczekiwań, nie można ich modyfikować w dowolny sposób, czy nimi zarządzać. Są bardziej prawdziwe niż nasze myśli i przekonania, i też na ich podstawie dokonujemy najważniejszych życiowych wyborów. W sposób nieświadomy dla nas, wpływają na nasze myśli, zachowania czy wybory. Warto więc nauczyć się je wykorzystywać.
Praca i kontakty z różnymi osobami wymagają od nas elastyczności, umiejętności komunikacji i radzenia sobie w trudnych, czasami konfliktowych sytuacjach, które pojawiają się jako normalna część każdej relacji. Skuteczna komunikacja pozwala zjednoczyć zespół, a w konsekwencji osiągać lepsze wyniki. Jednak, żeby to się udało, trzeba zapanować nad nieświadomymi aspektami naszych zachowań. 

Na jakich polach emocje mają znaczenie w Twoim życiu prywatnym?

 • Dokonywanie wyborów? Prawie wszystkich.
 • Tworzenie wartościowych relacji. 
 • Szczęśliwe życie rodzinne. 
 • Ustalanie celów i motywacja do ich realizacji. 
 • Życiowa wolność i szczęście. 
 • Poczucie własnej wartości.
 • Sukcesy prywatne i zawodowe. 

Na jakich polach emocje mają znaczenie w Twoim życiu zawodowym i w biznesie?

 • Skuteczna komunikacja z klientami, kontrahentami i współpracownikami. 
 • Tworzenie zgranych zespołów. 
 • Ustalanie celów i ich osiągnie.
 • Wpływ na motywacje. 
 • Umiejętne zarządzanie zespołami. 
 • Poprawienie jakości sprzedaży i obsługi klienta. 
 • Osiąganie lepszych wyników. 
 • Skuteczna komunikacja marketingowa. 

Dlaczego wybrać ten projekt?

Emocjonalny Kompas 2.0 to prawdopodobnie najszybszy najpełniejszy i najlepszy sposób na poprawę jakości Twojego życia,  usprawnienie umiejętności komunikacyjnych, większe zadowolenia z życia zawodowego i prywatnego, lepsze zdrowie i relacje, poprawę umiejętności wyznaczania celów oraz znalezienie motywacji do ich realizacji. 

Emocjonalny Kompas 2.0 to projekt, od którego powinno się zaczynać rozwój osobisty i zawodowy. Powinno być bazą do wszystkich innych programów szkoleniowych, ponieważ wprowadza wiedzę, która jest bazą we wszystkich szkoleniach z zakresu kompetencji miękkich. Jeśli nie jest to Twoje pierwsze szkolenie, to dzięki niemu uzupełnisz i zrozumiesz inne projekty rozwojowe. 

Zaczniemy od tego, że poznasz 4 typy osobowości i określisz swój. By jednak nie pozostać w miejscu w którym ludzie i relacje wydają się prostym zbiorem cech, zajmiemy się tym co w rozwoju osobistym najważniejsze czyli emocjami, ich znaczeniem, wpływem na poczucie własnej wartości, na zdrowie, komunikację i relacje, a także cele zawodowe i motywację.
Przeprowadzimy profesjonalne i rzetelne testy rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, które pozwolą nam sprawdzić różne aspekty inteligencji emocjonalnej uczestników. Finalnie dowiesz się jak działa Emocjonalny Kompas 2.0, czyli jak wykorzystać swoje emocje, do poprawy jakości życia prywatnego i zawodowego. 

Nie czekaj naucz się korzystania z zapisanej w Tobie od pokoleń wiedzy, oparcia się na swojej intuicji i dokonywania najlepszych dostępnych Ci wyborów. Emocje się nigdy nie mylą. 

Jakie badania wykorzystujemy?

a) Typ osobowości „4 żywioły” : w oparciu o  teorię Carla Gustava Junga i test, którego autorem jest dr Taylor Hartman sprawdzimy typ Twojej osobowości. Jesteś jednym z 4 żywiołów: 

ZIEMIA

OGIEŃ

WODA

POWIETRZE

* Ten test traktujemy jako ciekawostkę, bazę do tego, że człowieka nie da się zamknąć z prostych ramach, ale jednak się różnimy. To będzie punkt wyjścia do pracy z emocjami.

b) W zależności od potrzeb stosujemy rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne testy, które pomagają nam sprawdzić różne aspekty inteligencji emocjonalnej uczestników. 

W CZYM MOŻEMY POMÓC?

Jeśli chcesz rozwinąć swoją świadomość emocjonalną, a następnie wiedzę dotyczącą odczytywania emocji, radzenia sobie  nimi, a także zrozumieć i świadomie wykorzystywać ich wpływ na Twoje poczucie własnej wartości, zdrowie, komunikację z innymi, relacje, sukcesy prywatne i zawodowe oraz ogólne poczucie szczęścia, to pomożemy 😉 

Wszystko to w niespotykanej do tej pory  niezwykle skutecznej i prostej do przyswojenia formie.

W CZYM MOŻEMY POMÓC w twojej organizacji?

 • Skuteczna Komunikacja 
 • Rozwiązywanie Konfliktów 
 • Zarządzanie ludźmi
 • Motywowanie siebie i innych
 • Budowanie zespołów i umacnianie relacji 
 • Zrozumienie potrzeb i usprawnienie komunikacji z klientami
 • Właściwe wyznaczanie celów
 • Poprawienie atmosfery współpracy 
 • Poprawienie efektywności pracowników

W CZYM MOŻEMY POMÓC w twoim życiu?

 • Rozwój poczucia własnej wartości
 • Rozwój umiejętności komunikacyjnych 
 • Rozwój asertywności
 • Umiejętność wyznaczania celów prywatnych i zawodowych
 • Większe sukcesy prywatne i zawodowe
 • Większe poczucie szczęścia i spełnienia

CO ZYSKASZ DZIĘKI UDZIAŁOWI W PROJEKCIE EMOCJONALNY KOMPAS 2.0?

Zaczniesz

 • w sposób świadomy zauważać, że emocje bardzo często nieświadome, leżą u podstaw każdego Twojego zachowania i decyzji, dzięki temu zyskasz możliwość reagowania,
 • świadomie wykorzystywać niezwykły wpływ emocji do osiągania sukcesów na polu prywatnym i zawodowym, 
 • żyć pełniej, i odczuwać więcej szczęścia, łącząc emocje i wpływ racjonalnej głowy. 

przestaniesz

 • zastanawiać się co sprawiło, że jesteś w danym miejscu, lub podjęłaś daną decyzję,
 • żyć w poczuciu odcięcia od emocji, lub głowy, 
 • sabotować swoje działania i wybory, a także podejmować takie, które nie są zgodne z Tobą. 

Rozwiniesz

 • świadomość wpływu wywieranego na Twój organizm przez Twoje własne emocje,
 • umiejętność wykorzystywania emocji w komunikacji, 
 • inteligencję emocjonalną, umiejętność reagowania i wpływania na stany emocjonalne swoje i innych,
 • umiejętność współpracy z ludźmi oraz budowania wartościowych relacji interpersonalnych,
 • kompetencje emocjonalne kierowania zespołem, które pomogą Ci budować większy autorytet,
 • umiejętność wybierania zawodowych i życiowych priorytetów,
 • wytrwałość w dążeniu do wybranych celów,
 • umiejętność budowania zdrowych relacji z innymi.    

PONADTO ZROZUMIESZ

 • jak być bliżej swoich emocji?
 • jak emocje wpływają na postrzeganie sytuacji?
 • jak redukować nadmierne napięcie?
 • umiejętnie radzić sobie z emocjami które pojawiają się w sytuacjach zawodowych i prywatnych?
 • jak w zdrowy i bezpieczny sposób pokonywać stres?
 • skutecznie radzić sobie z trudnymi emocjami,
 • Jak poprzez rozumienie i wyrażanie emocji zadbać o swoje zdrowie?
 • jak skutecznie rozwijać poczucie własnej wartości?
 • jak zacząć żyć w zgodzie ze sobą?
 • jak budować wewnętrzną siłę?
 • jak zacząć cenić swoją naturalność, a nie to, co inni myślą o Tobie?
 • jak Twoje emocje kształtują relacje z innymi?
 • jak dzięki wrażliwości budować wartościowe relacje?
 • jak wrażliwość i zrozumienie dla własnych emocji wpływają na Twój wizerunek?
 • jak wpływać na emocje klienta?
 • jak  wpływać na samopoczucie i zachowanie klientów,
 • jak zwiększyć efektywność komunikacyjną w rozmowach sprzedażowych?
 • jak budować dobre pierwsze wrażenie w kontaktach z klientami?
 • jak czytać mowę niewerbalną klientów?
 • jak emocje wykorzystywać do budowania zespołu?
 • jak wykorzystywać emocje podczas dokonywania wyborów? 
 • jak wykorzystać emocje do określania celu?
 • jak zaufać swojej intuicji? 
 • jak przestać ze sobą walczyć i przełączyć się na emocjonalnego autopilota?

Regulamin Polityka cookies© Marcin Mańka Akademia Komunikacji i Wizerunku 2017

Szkolenia online