Relacje formalne i nieformalne w pracy i w biznesie

Umiejętność postępowania z ludźmi jest takim samym towarem handlowym jak cukier czy kawa. I zapłacę za tę umiejętność więcej niż za jakąkolwiek inną pod słońcem.

John D. Rockefeller

Na rynku jest wiele podmiotów, które oferują towary, czy usługi podobnej jakości, a jednak tylko część z nich osiąga prawdziwe sukcesy. Są to Ci, którzy posiadają wysoko rozwiniętą umiejętność postępowania z ludźmi, nawiązywania relacji, zdobywania sympatii i zaufania. Podczas tego szkolenia zajmiemy się rozwojem tych kompetencji. Skupimy się na psychologicznej warstwie kontaktów interpersonalnych, które zawsze są wynikiem specyficznej mieszanki wrodzonych predyspozycji, nabytych umiejętności oraz okoliczności. Wyjaśnimy Ci dokładnie, jak struktura naszego Ja, czyli  to, co  o sobie myślimy, wpływa na nasze kontakty z innymi. Zrozumiesz, że nastawienie obronne kształtuje podejście do relacji pełnej nieufności, podejrzliwości i lęku. Jeśli natomiast nasze podejście jest otwarte i pozytywne, łatwiej budować otwarty kontakt z innymi i sympatię.

Pokażemy Ci, co zrobić, żeby usprawnić swoje umiejętności na tym polu, choć, nie oszukujmy się, to bardzo wymagająca praca, która wymaga Twojego pełnego zaangażowania. Dowiesz się, jak rozwijać umiejętność mówienia o swoich prawdziwych potrzebach i oczekiwaniach w stosunku do innych, jak unikać sytuacji dwuznaczności, nauczyć się słuchać i świadomie odróżniać poziom merytoryczny danej informacji od poziomu relacji. Kluczem jest tu komunikacja interpersonalna oraz  wiedza na temat sposobów rozbijania barier i naszych własnych ograniczeń w postrzeganiu otoczenia, a także świadomość mechanizmów rządzących emocjami i mądra asertywność. Przygotuj się więc na sporą dawkę przydatnej wiedzy, która, odpowiednio wykorzystana, może przynieść zaskakujące efekty.

Czy wiesz?

 • jak się zachować podczas kolacji z klientami?
 • jak nawiązywać znajomości podczas konferencji branżowych?
 • jak się zachowywać, kiedy spotkasz klienta w sytuacji prywatnej?
 • na co możesz sobie pozwolić i gdzie leży granica dobrego smaku w kontaktach nieformalnych z klientami?
 • jak powstają i na czym opierają się relacje międzyludzkie?
 • jak wiedzę na temat komunikacji interpersonalnej wykorzystywać w pracy i biznesie?
 • na czym polegają różnice komunikacyjne w sytuacjach prywatnych i zawodowych?
 • czym są i jak nawiązywać relacje nieformalne w pracy i w biznesie?
 • jak znaleźć złoty środek, czyli jak ważna jest rola empatii w skutecznej komunikacji?
 • w jaki sposób rozwijać otwartość i pewność siebie w kontaktach z ludźmi?
 • jakie znaczenie w budowaniu sympatii i zaufania ma Twoja naturalność?

ale również

 • jakie są zewnętrzne i wewnętrzne bariery w budowaniu relacji?
 • jak przygotować swoją psychikę i jak pracować z emocjami, by czuć się pewniej w kontaktach z ludźmi?
 • na czym polega asertywna otwartość w biznesie i relacjach?
 • jak umiejętnie i świadomie sterować wrażeniem, jakie wywieramy na innych?
 • czym są metaprogramy i jak w praktyce wykorzystać wiedzę na ich temat?
 • jak działają heurystyki?
 • jakie mechanizmy z zakresu psychologii wpływu społecznego warto wykorzystywać w procesie budowania relacji z klientami?
 • jak umiejętnie postępować z ludźmi nie naruszając granic etyki?

PO SZKOLENIU NA TEMAT RELACJI FORMALNYCH I NIEFORMALNYCH W PRACY I BIZNESIE

Zaczniesz

 • reagować asertywnie i elastycznie w różnych sytuacjach, które mogą pojawić się na polu relacji zawodowych,
 • wyrażać swoje opinie bez powodowania niepotrzebnych napięć,
 • odważnie budować nowe relacje i tym samym generować lepsze wyniki.

przestaniesz

 • nieświadomie budować bariery w relacjach z ludźmi,
 • tworzyć założenia i poddawać się automatycznym procesom oceniania i błędom poznawczym, które na starcie relacji dają złudzenie, że wiesz wszystko o innych osobach,
 • rezygnować z próby nawiązania relacji ze względu na tremę lub stres.

Rozwiniesz

 • inteligencję emocjonalną,
 • umiejętność świadomego sterowania wrażeniem, jakie wywierasz na innych,
 • poczucie pewności siebie i własnej wartości.

program szkolenia

 • Człowiek – istota społeczna.
 • Istota wartościowych relacji międzyludzkich.
 • Relacje zawodowe, a relacje prywatne, gdzie jest granica?
 • Zewnętrzne i wewnętrzne bariery w budowaniu relacji.
 • Zacznij od siebie – podstawy inteligencji emocjonalnej w budowaniu relacji z ludźmi.
 • Komunikacja w nawiązywaniu relacji – trzy poziomy wpływu, czyli mechanizmy komunikacji interpersonalnej. Blok przygotowany w oparciu o psychologię komunikacji, psycholingwistykę i socjolingwistykę.
 • Dopasowanie stylu komunikacji do typu osobowości odbiorcy – metaprogramy.
 • Umiejętność zmiany perspektywy.
 • Psychologia intencji.
 • Asertywna otwartość w biznesie i relacjach.
 • Wybrane reguły wpływu społecznego w procesie budowania relacji.
 • Osobisty program rozwoju w oparciu o techniki i narzędzia coachingowe.
Zapisz się do newslettera i otrzymuj najnowsze informacje na temat Akademii Komunikacji i Wizerunku

Regulamin Polityka cookies© Marcin Mańka Akademia Komunikacji i Wizerunku 2017

Szkolenia online